nedelja 3 december 2023
asdf

NOVICE

ANGELSKA NEDELJA 2023

NOV SVET KS PLANINA PRI SEVNICI

V decembru 2022 je bil po preteklih lokalnih volitvah konstituiran nov svet Krajevne skupnosti Planina pri Sevnici.

Krajevno skupnost Planina pri Sevnici sestavlja sedem vaških skupnosti in sicer VS Planina pri Sevnici, VS Prapretno-Visoče, VS Doropolje, VS Šentvid-Podpeč-Podlog, VS Tajhte-Brdo, VS Loke-Hrušovje in VS Planinska vas. V svetu Krajevne skupnosti Planina pri Sevnici je torej devet svetnikov.

VS Planina pri Sevnici

Jazbinšek Miran

Rajh Tomaž

VS Prapretno-Visoče

Zapušek Mojca

VS Doropolje

Špan Anton (Podpredsednik)

VS Šentvid-Podpeč-Podlog

Hladin Anton

Koželj Ivan

VS Tajhte-Brdo

Križnik Simon

VS Loke-Hrušovje

Hvalc Kolman Anja

VS Planinska vas

Hladin Jurij (Predsednik)

Z leve: Koželj Ivan, Rajh Tomaž, Jazbinšek Miran, Hladin Jurij, Hvalc Kolman Anja, Križnik Simon, Zapušek Mojca, Špan Anton, Hladin Anton

 

ANGELSKA NEDELJA 2022

ZDRAVSTVENA OSKRBA NA PLANINI PRI SEVNICI

Na pritožbe in pobude krajanov Planine pri Sevnici (dopis lahko preberete TUKAJ), ki so bile naslovljene na Občino Šentjur, glede zdravstvene oskrbe na Planini je bil sklican sestanek med vodstvom Občine Šentjur, zdravstvenim domom Šentjur in svetom KS Planina pri Sevnici, ki je bil 26. 5. 2022  v prostorih KS Planina pri Sevnici.
 
ZD Šentjur je pripravil odgovor na pripombe krajanov Planine (odovor si preberite TUKAJ).
 

 

NAČRT RAVNANJA ZARADI AFIŠKE PRAŠIČJE KUGE

Afriška prašičja kuga (APK) je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Bolezen ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi.
Bolezen v Sloveniji še ni bila ugotovljena, vendar pa predstavlja njeno širjenje iz vzhoda Evrope proti zahodu vse večje tveganje tudi za populacije domačih in divjih prašičev v Sloveniji.

Navodila in načrt ravnanja zaradi afriške prašičje kuge je posredovalo LD BOHOR in je na voljo TUKAJ!

Še več informacij najdete na: www.afriskaprasicjakuga.si

Defibrilatorji v Občini Šentjur

Turistični portal Občine Šentjur

GIS Občine Šentjur

Občinko glasilo Utrip