četrtek 28 september 2023
asdf

Svetniki Krajevne skupnosti

Krajevno skupnost Planina pri Sevnici sestavlja sedem vaških skupnosti in sicer VS Planina pri Sevnici, VS Prapretno-Visoče, VS Doropolje, VS Šentvid-Podpeč-Podlog, VS Tajhte-Brdo, VS Loke-Hrušovje in VS Planinska vas. V svetu Krajevne skupnosti Planina pri Sevnici je torej devet svetnikov.

VS Planina pri Sevnici

Jazbinšek Miran

Rajh Tomaž

VS Prapretno-Visoče

Zapušek Mojca

VS Doropolje

Špan Anton (Podpredsednik)

VS Šentvid-Podpeč-Podlog

Hladin Anton

Koželj Ivan

VS Tajhte-Brdo

Križnik Simon

VS Loke-Hrušovje

Hvalc Kolman Anja

VS Planinska vas

Hladin Jurij (Predsednik)

Z leve: Koželj Ivan, Rajh Tomaž, Jazbinšek Miran, Hladin Jurij, Hvalc Kolman Anja, Križnik Simon, Zapušek Mojca, Špan Anton, Hladin Anton

Defibrilatorji v Občini Šentjur

Turistični portal Občine Šentjur

GIS Občine Šentjur

Občinko glasilo Utrip